Home page (www.hur.fi)
Suomi English HUR Deutschland Italian Japanese Russian Nederlands HUR Norge
På svenska
HUR USA HUR Australia
 Om HUR - naturlig kraftöverföring

HUR startade som ett forskningsprojekt vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Resultatet av projektet var Natural Transmission™ - en unik mekanism med naturlig kraftöverföring som ersätter kammarna som används i sedvanliga viktmaskiner. Natural Transmission-mekanismen som används i alla HUR-maskiner imiterar musklernas naturliga rörelsemönster.

Fördelen med Natural Transmission™

I motsats till traditionella viktmaskiner, använder den unika Natural Transmission-mekanismen tryckluft som motstånd för att undvika all extra ansträngning som behövs för att lyfta en statisk vikt i början av en rörelse och för att sänka den i slutet av rörelsen. Det motsvarar kroppens naturliga muskelrörelser och gör rörelsemönstren och motståndskurvorna smidigare. Detta minskar belastningen på känsliga leder och bindväv och minskar således också risken för skador.
      Motståndskurvan

HUR-maskinernas motståndskurva förblir den samma oberoende av rörelsehastigheten. Detta ger fördelar i uthålligheten och styrketräningen.

Motståndskurva med
HUR Natural Transmission™

Motståndskurva med
traditionell viktmaskin.


Snabba och långsamma rörelser

Det är säkert och effektivt att träna med HUR-maskiner både med låg och hög rörelsehastighet. Eftersom ingen extra ansträngning behövs för att lyfta en statisk vikt i början av en rörelse och för att sänka den i slutet av rörelsen, är HUR-maskinerna ideala för såväl äldre människor och människor i rehabilitering som för elitidrottare. Du kan träna hårdare med mindre risk för skador.

HUR fungerar dubbelverkande och tränar motsatta muskelgrupper under en rörelse på samma sätt som kroppen är skapad att fungera. Detta utvecklar bättre balanserade och effektiva resultat snabbare och säkrare.
LAYOUTSVIDEO
Samarbetspartners

International Council on Active Aging (ICAA) (www.icaa.cc) IHRSA (www.ihrsa.org) Leading Age (formerly AAHSA, www.aahsa.org) Medical Fitness Association (www.medicalfitness.org) National Investor Conference for Senior Housing (www.nic.org) National Posture Institute (www.npionline.org) American Physical Therapy Association (www.apta.org)