Home page (www.hur.fi)
Suomi English HUR Deutschland Italian Japanese Russian Nederlands HUR Norge
På svenska
HUR USA HUR Australia
 Rehab Line

Rehab Line-seriens träningsmaskiner har flera egenskaper som underlättar rehabiliteringen och ökar rehabiliteringens säkerhet, t.ex. rörelsebegränsare och extra stöd. Maskinernas motstånd kan justeras till noll och sedan höjas steglöst för att underlätta passiva och assisterade rörelser. På så sätt kan man inleda rehabiliteringen nästan genast efter en operation eller en skada.

CEAlla HUR-maskiner i produktserierna Rehab Line och Easy Access Line ackrediteras som medicinska produkter. Produkterna är registrerade av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.


Rehab Line
Push Up/Pull Down
Rehab
Rehab Line
Abdomen/Back Rehab
Rehab Line
Twist Rehab
Rehab Line
Adduction/Abduction
Rehab
Rehab Line
Leg Extension/Curl
Rehab
Rehab Line
Leg Press
Rehab
Rehab Line
Leg Press
Incline Rehab


LAYOUTSVIDEO
Samarbetspartners

International Council on Active Aging (ICAA) (www.icaa.cc) IHRSA (www.ihrsa.org) Leading Age (formerly AAHSA, www.aahsa.org) Medical Fitness Association (www.medicalfitness.org) National Investor Conference for Senior Housing (www.nic.org) National Posture Institute (www.npionline.org) American Physical Therapy Association (www.apta.org)